Contributie

De contributie bedraagt per jaar:

  inschrijfgeld contributie      
Jeugd recreanten € 3,50 € 96,00      
Jeugd competitie € 3,50 € 116,00 (€138,00)*      
Senioren recranten € 7,50 € 106,00      
Senioren competitie € 7,50 € 191,00      

* Afhankelijk van het type shuttle waarmee gespeeld wordt tijdens competitie, nylon €116,- veren €138,-

** Jeugd dat seniorencompetitie speelt betaalt het senioren tarief.

*** Vaste indexatie van 3% op de contributie per jaar, zoals afgesproken in de extra ALV in 2015.

Onze betaalgegevens zijn NL58 RABO 0130 2044 39 t.n.v. BC de Flinters

Inschrijving

Inschrijving geschiedt door een volledig ingevuld inschrijfformulier én het SEPA machtigingsformulier in te leveren bij een bestuurslid, bij een zaterdagochtendbegeleider of bij een lid van de recreantencommissie. Bij inschrijving als lid wordt eenmalig inschrijfgeld in rekening gebracht. Dit bedrag moet bij inlevering van het inschrijfformulier contant worden betaald.

Download hier het Inschrijvingsformulier en Sepa.

Na inschrijving ontvangt u een mail ter bevestiging van de aanmelding en een kennisgeving van tijdstip en hoogte van de automatische incasso.

Opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap moet voor 1 augustus van het lopende seizoen SCHRIFTELIJK bij de ledenadministratie plaatsvinden bij voorkeur per mail. Een mondelinge mededeling aan bijvoorbeeld een trainer is niet afdoende. Na onze bevestiging per mail is de opzegging definitief.

Opzeggen na 1 augustus houdt in dat het lidmaatschap met de daarbij behorende contributieverplichting met telkens 1 jaar wordt verlengd. Er is dan voor een heel seizoen contributie verschuldigd en er wordt geen restitutie verleend.

In geval van zwaar wegende redenen (ziekte, blessure) kan een schriftelijk verzoek tot restitutie bij het bestuur ingediend worden. Het bestuur zal besluiten of dit verzoek ingewilligd wordt. 

Penningmeester

Monique Slaman

Heesterveld 288

1102 SE Amsterdam

Tel: 06-53927650